Ekologické poradenství

Zabývám se nezávislou poradenskou a expertní činností v oblasti životního prostředí. Mám mnohaletou praxi a zkušenosti s ekologií v různých průmyslových oblastech.
Specializuji se především na tzv. technickou ekologii ve všech jejích odvětvích. Jedná se především o zajištění služeb externího ekologa jako kompletní servis, případně některých dílčích složek z těchto činnosti, dle přání a potřeb klienta.

Nabízím zpracování veškeré provozní dokumentace v oblasti životního prostředí, zajišťuji získání potřebných souhlasů a schválení povolení, případně zpracuji podnikové směrnice a podobně.

Součástí mojí práce je zastupování klientů při jednáních a kontrolách ze strany orgánů státní správy.

Zajišťovaná odvětví: